Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn

Kleiva har adresse Annikveien 54 og 56. (Gårdsnr. 113, Bruksnr. 2)

Kleiva (Kleven) var opprinnelig en husmannsplass under Burud (som var eid av Bærums Verk).

Martin Kristensen var bruker i 1890. Han bygget Lommedalen Trævarefabrikk sammen med Hans Tasserud og Kristen Haugen. Sønnen Alf var senere arbeider ved fabrikken.

I 1920 fikk dr. med. Arthur Collett kjøpt gården av Bærums Verk.

I 1865 hadde de på gården 2 kyr, 3 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tønne bygg og 1 tønne havre. De satte 4 tønner poteter.
Kleiva hadde i 1939, etter å ha kjøpt til noe jord, 130 dekar (mål) totalt, hvorav 57,5 dekar var jordbruksareal og 55 dekar var barskog. Brukeren Olav Hagen hadde da 1 hest, 1 kalv, 9 kyr, 2 svin, 25 høns og 11 kyllinger. Han dyrket 5 dekar høsthvete, 10 dekar havre og 2,5 dekar poteter. I hagen var det 21 frukttrær og 20 bærbusker.

Gården ble solgt til Peter Mollø-Christensen Knudsen i 2006, og han satset på hesteoppdrett. 


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki.no

Bærumskart

Kleiva 2017. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik skarning
Kleiva 1969. Der det gule huset til høyre ligger, lå våningshuset på den opprinnelige husmannsplassen. Det ble bygget nye hus på gården i 1934. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden
Kleiva