Tilbake til startsiden

Burudvann

Burudvann har navn etter Burud.
Opprinnelig var det to vann. Vannene ble demmet opp 5 meter i 1866 for å skaffe tilleggsvann til Bærums Verk.

Under andre verdenskrig (1940−1945) ble damluken i Burudvannsdemningen sprengt. Skadene ble reparert av velforeningen i Lommedalen.
Vellet har også sørget for at det har blitt et fint friluftsområde ved vannet. Blant annet er det fylt på mye sand.

Ny demning sto ferdig 2016. Toalettanlegg ble da også oppgradert.

Burudvann er den mest populære badeplassen i dalen i dag. Tidligere var det også mange badeplasser langs Lomma. Ved Aamotdammen, ved Johnsrudsaga, ved Løkkafossen, i Hellerudhøl´n og i Muserudhøl´n var det tidligere et aktivt badeliv hele sommeren.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

 

 

Burudvann 2008. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek

Her ser vi den nye demningen. Til venstre (lengst vest) i denne demningen er det satt inn en gammel stein der det står 1866, året da den første demningen ble oppført.
Bildet er fra 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Skitur på Burudvann 1926. De fire personene til venstre er familien Willumsen som hadde hytte på Rognlia. Kilde: Vestmark-kalenderen 2012. Laget av Harald Kolstad