Lillehaug (Russland)

Lillehaug, også kalt Russland, var et småbruk som ble utskilt fra Nedre Haug i 1881, og som ble solgt til skomaker Bernt Andreassen.

Bruket hadde 20−30 dekar (mål) jord og 2−3 kyr.

Gårdsdriften er nå nedlagt.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Borgen, Per Otto (2004). Asker og Bærum leksikon. Forlaget for by- og bygdehistorie

SEFRAK-registeret

 

Lillehaug 2008. Sett fra sydøst. Vi ser driftsbygningen fra siste del av 1800-tallet. Helt bakerst til høyre ser vi litt av våningshuset fra 1892. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Lillehaug 1969. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden