Tilbake til startsiden

Driftsbygningen på Bærums Verk

Adressen er Lommedalsveien 179. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 1)

Den store Driftsbygningen (fjøsbygningen) vi ser fra Lommedalsveien ble bygget i 1934. Her var det 80−100 melkekyr og ungdyr som det ble sagt var av de beste i landet. Det ble innført okser av Rødt og Hvitt fe fra Sverige og Finland. Jordbruksfullmektig Th. Jacobsen var en dyktig husdyrsmann.

Melkeproduksjonen på Verket ble lagt ned omkring 1960. Det ble da satset på kjøttproduksjon av sau, og det ble bygget et stort sauefjøs på Søndre Burud. Senere ble hele besetningen på 1000 vinterforede sauer plassert i driftsbygningen i Lommedalsveien.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

Driftsbygningen 2017. Sett fra sydøst. Venstre del (med mur) var fjøs, høyre del var låve. Foto: Knut Erik Skarning