Tilbake til startsiden

Linnerud (Linderud)

Se også detaljkart

Linnerud (Linderud) var en husmannsplass under Helset. Navnet kan komme av at det vokste lindetrær der, eller at de dyrket lin. På 1800-tallet bodde arbeidere ved Bærums Verk på Linnerud.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

Våningshuset på Linnerud 1970. Kilde: Bærum bibliotekLinnerud 2017. Sett fra nordøst. Våningshuset vi ser bak til venstre er fra midten av 1800-tallet. Vi ser en slaggsteinsmur på det nærmeste huset. Slaggstein er stein som var støpt av slagg fra jernfremstillingen. Foto: Knut Erik Skarning
Slaggsteinsmur