Bærums Verk Musikkorps

Det nåværende musikkorpset på Bærums Verk, Bærums Verk Musikkorps, er en ubrutt fortsettelse av et korps som ble satt i gang av Peder Anker i 1801. Her var det både strykere og treblåsere i besetningen. Peder Anker var eier av Bærums Verk fra 1791 til 1824.

Bærums Verk Musikkorps ble stiftet 3. november 1905, av Olaf M. Olsen og Olaf Lørstad, som begge hadde vært med i det tidligere korpset som ble oppløst våren 1905. Disse to dannet også korpsets første styre. Første øvelsested var Rulla. I dag (2021) har korpset 25 medlemmer og øver på Mølladammen skole.

1. påskedaksmorgen, så lenge frøknene Wedel Jarlsberg levde, spilte Bærums Verk Musikkorps salmer fra "Frøkenutsikten". Frøknene Wedel Jarlsberg var døtrene til baron Harald Wedel Jarlsberg som eide Bærums Verk fra 1853 til 1897.

Selv om jernverket er nedlagt, og korpsmedlemmer ikke lenger er lokale jernverksarbeidere, spiller den lokale tilhørigheten fortsatt en viktig rolle for korpset, og korpset ønsker å være en sosial institusjon.

Korpset deltar ikke i konkurranser, men har en musikalsk ambisjon tilpasset det enkelte medlem.

Korpset er et av Bærums få brassband, altså et korps med ren messingbesetning. Gjennom "Brass i Bærum", et arrangement som ble startet av Bærums Verks Musikkorps i 1997, har korpset forsøkt å øke oppmerksomheten rundt messingkorpsene i Bærum.

Korpset begynte med seks medlemmer, og har siden vokst. Interessen og frammøte på øvelsene har vært god.

17. mai 1952 fikk korpset sitt banner (fane), av damegruppen. Opprinnelig var det bare menn i korpset, og konene dannet en aktiv støttegruppe som het I. S. Bærums Verk. Instrumentene er gode, takket være den støtten korpset får av denne støttegruppen. Uniformene er marineblå, med gullbeiser på buksene, to beiser rundt ermene, og i luen og på jakken har de bumerke i gull og emalje til Bærums Verk I. S. Bumerket er hovedfiguren i korpsets banner.

Korpset har spilt ved mange anledninger, blant annet ved Holmenkollrennet i 1922, Norske offiserers ridestevne på Frogner, statsminister Løvenskiolds sølvbryllup og familien Wedel Jarlsbergs begravelser. De har også hatt konserter i kringkastingen.

Det er laget flere videoer av korpsets aktiviteter som er lagt ut på Youtube.


Kilder:

historier.no

Bærums Verks Musikkorps

Lokalhistoriewiki

Kari Ask. Formann 2021


 

Bærums Verk Musikkorps 1913. Kilde: Bærum bibliotek
Ovenfor: Bærums Verk Musikkorps 2018 på Sandvika Byfest.

Bærums Verk Musikkorps 1892. Kilde: Bærum bibliotek
Bærums Verk Musikkorps 1925. Korpset går fremst i 17.mai toget i Verksgata. Vi ser slaggsteinshusene, som nå er revet, til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Bærums Verk Musikkorps 1948. Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden
Ovenfor: Bærums Verk Musikkorps 2023.
17. mai på Bærums Verk

Til høyre: Fanen
Foto: Knut Erik Skarning