Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn

Adressen er Annikveien 22. (Gårdsnr. 113, Bruksnr. 7)

Sleaskjulet var en plass som lå under Burud.

Sleaskjulet har tidligere blitt skrevet Schleaschiulle, Sledeskuret og Sledeskjulet. Navnet stammer fra den tiden folk brente trekull til jernverket. Fra milene inne på åsen ble trekullet kjørt frem, helst på vinterføre, på sleder. Vår og høst satte kjørerne fra seg sledene i et skur (skjul) og kjørte videre med vogn.

Brukeren Hans Larsen var en sterk kar. Han er kjent for at han tidlig på 1800-tallet hamlet opp med selveste "Røtnams-Knut" på Værtshuset på Bærums Verk. Sønnen til Hans, Hans, var en meget dyktig kar. Han bygget i 1905 hus ved Brattebakke og startet Fossli Skaftefabrikk like ved.

I 1936 fikk brukeren Helge Bakken kjøpt Sleaskjulet og mye av jorden på plassen Hellerud av Bærums Verk

Fegata er navnet på kjerreveien nordover fra Sleaskjulet, et gammelt og godt bevart veifar.
Se detaljkart


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

Sleaskjulet
Sleaskjulet 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Sleaskjulet 1905. Våningshuset til venstre er fra 1905 og var nybygget på dette bildet. Kilde: Bærum bibliotek