Hva er opprinnelsen til navnene?
Navnene nedenfor finner du som markører på kartet. Klikk på markørene og les første del av tekstene du kommer til. Der står det litt om opprinnelsen til gårdsnavnet. Skriv det du finner ut om navnenes opprinnelse.

Fra området "Lommedalen":

By

Tasserud

Fra området "Bærums Verk-området":

Skollerud

Burud

Muserud

Eine

Sleaskjulet

Trulsrud

Skriverberget

Rulla

Stortinget

 


Sammenhenger og store linjer. Om livet i gamle dager.
Gå til området "Lommedalen". Klikk på "Lommedalen og Bærums Verks historie" (i rammen øverst på kartet). Les "Utvikling av gårder og landbruk" på siden du kommer til.
Hva er grunnene til at det har bodd folk i Lommedalen i flere tusen år?
Hva annet enn jordbruk har folk levd av i Lommedalen og på Bærums Verk?
Se på de ulike blå markørene som dreier seg om gammel næringsvirksomhet på kartene for områdene "Lommedalen" og "Bærums Verk-området" for å få tips.

For å leve, trengs energi. Se for deg Lommedalen for 200 år siden. Hvor fikk man energien fra til de ulike aktivitetene nedenfor?
1) Drive sagbrukene
2) Drive jernverket (varme opp malmen og drive blåsebelgene til masovnen) 
Man kan få tips ved å gå til området "Bærums Verk-området" og så klikke på den blå markøren "Masovn" på nederste kart.
3) Drive møllene
4) Pløye og harve på jordene
5) Få kornet til å vokse (Tips: Hva må til for at plantene skal drive fotosyntese og bygge opp nye stoffer som sukker?)

Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på den grønne markøren "Ankerveien" (på nest øverste kart). Finn eksempel på at bøndene hadde pliktarbeid.
Gå til området "Lommedalen". Klikk på den blå markøren "Hansinebonn og generelt om kullmiler" (på øverste kart). Finn eksempel på at bøndene hadde pliktarbeid.

Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på den blå markøren "Værtshuset" på nederste kart og les siden du kommer til. Værtshuset på Bærums Verk var ikke bare et sted der folk drakk og brukte penger. Hvordan kunne Værtshuset også hjelpe en del av innbyggerne i området?

Gå til området "Lommedalen". Klikk på "Lommedalen og Bærums Verks historie" (i rammen øverst på startkartet). Les nest siste avsnitt av Lommedalens historie (rett før du kommer til Bærums Verks historie).
1) Hvorfor har Lommedalen beholdt dialekten sin så lenge?
2) Gi noen eksempler på hvordan folk i Lommedalen snakket før i tiden.

Tenk deg at du går inn i en tidsmaskin og blir flyttet til Lommedalen på 1800-tallet. 
Hva ville du mislike, og hva ville du like med måten de levde på den gangen?

 

 

 

 

 

B) På lista nedenfor står gårdsnavn på en del av gårdene fra nedre del av Lommedalen og Bærums Verk. Skriv navnene inn på kartet.

Nedre Trulsrud
Øvre Trulsrud
Burud
Haug
Mellom Skollerud
Nordre og Søndre Skollerud
Eine
Grorud
Krysby
Muserud/Bø

Før og nå. 
Finn/ Velg en gård på kartet som ligger nær stedet du bor. Klikk på markøren for denne gården.
Da kommer du til en side der du øverst kan klikke på knappen "Se detaljkart og kart med historiske navn, bl.a. på plasser under …".
Du får da opp et kart fra nåtiden og et litt eldre kart (1980) lengre ned der du kan se hvordan det så ut tidligere (1980), og der det er på ført navn fra gammel tid.
Noter hvilke forandringer du legger merke til fra 1980 til i dag. Se på bygninger m.m.

Gå til kart.1881.no og forstørr ditt eget nærområde.
Velg "Historisk" fra menyen (øverst) og klikk deretter på årstallene i høyre marg. Da får du et godt inntrykk av utviklingen!

Se på startkartet for Bærums Verk-området. Rett over det nederste kartet, over forstørrelsen av kartet ved Verket, skal du klikke på "Detaljkart. Før og nå". Studer kartene du kommer til og svar på oppgavene nedenfor:
1) Hva ligger nå der masovnen lå før
2) Hva ligger nå der fyrhuset lå før?
3) Hva ligger nå der stallen lå før?
5) Hva lå tidligere der Rema ligger nå?
6) Hva lå tidligere der Maxbo ligger nå?
7) Hva lå tidligere der Pannekakehuset ligger nå?
8) Hva lå tidligere der Verket Sport ligger nå?

Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på markører som ligger nær Mølladammen skole. Finn ut hva som lå på skolens område tidligere.

Gå til området "Lommedalen". Klikk på "Lommedalen og Bærums Verks historie" (i rammen øverst på startkartet) og les siste del av Lommedalens historie og siste del Bærums Verks historie.
Hvilke store forandringer har skjedd i Lommedalen og Bærums Verk etter 1970?

Velg et område du kjenner. Søk på stedsnavn fra dette området i Bærum biblioteks billedbase: 
https://barum.bib.no/medier/?instans=lokal&query=
Oppgaven er å velge noen gamle bilder av gårder, bygninger, næringsvirksomhet, o.l. som du lagrer (høyreklikk på bildet og velg "Lagre som"). Deretter kan du reise ut til de sammen stedene og ta bilder av objektene slik de ser ut i dag. Til slutt lager du en rapport der bilder før og nå settes opp ved siden av hverandre. Eventuelt kan du skrive noe tekst om stedene og utviklingen som har skjedd i tillegg.

Gårder og gårdsdrift
Klikk på markørene for gårdene By og Vensås fra området "Lommedalen", og gårdene Haug, Burud og Skollerud fra området "Bærums Verk-området".
Les første del av omtalen av disse gårdene.
1) Når omtrent ble de ryddet? 
2) Hvilke gårder kan være eldst?
3) Hvilke kan være yngst?
4) Når ble gårder som ender på "rud" ryddet?

Gå til området "Lommedalen". Klikk på "Lommedalen og Bærums Verks historie" (i rammen øverst på startkartet). Les "Utvikling av gårder og landbruk".
1) Hva var svartedauden?
2) Når "herjet" svartedauden?
3) Hvilken betydning hadde svartedauden for bosetningen i Lommedalen?

Mange gårder ble etter hvert delt i Nordre og Søndre, Østre og Vestre eller øvre og nedre (og mellom).
1) Hva kan grunnene til delingen ha vært?
2) Finn eksempler på slike oppdelinger ved å gå til ulike områder og lese navnene på røde markører. Noter eksemplene.

Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på den blå markøren "Meieriet" (på nest øverste kart) og les teksten.
1) Hva skjer på et meieri?
2) Hvorfor ble meieriet nedlagt? Hadde det noe med hva man dyrket på gårdene å gjøre?

Finner og Finneplasser
Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på markøren "Barlinddalen og finnene" (på øverste kart).
1) Hvorfor kom det finner til skogsområdene på Østlandet?
2) På Østlandet er det et område som heter Finnskogen. Hvor ligger dette? (Dette står ikke i teksten)
3) Hvorfor var finnene ikke så godt likt?

Jernverket
Gå til området "Lommedalen". Klikk på "Lommedalen og Bærums Verks historie" (i rammen øverst på startkartet). Les starten på Bærums Verks historie (et stykke nede på siden).
1) Hvorfor var masovnen viktig for Kongen og Danmark-Norge?
2) Når startet produksjonen av jern på Bærums Verk?
Gå til området "Bærums Verk-området" og så klikke på "Masovn" på nederste kart.
3) Hvordan fungerer en masovn?
4) Hvor kom jernmalmen fra til å begynne med, og hvor kom den fra senere?
5) Hva trengte man trekull til?
6) Hva trengte man fossekraften til?
7) Hvorfor var masovnen viktig for folk i Bærum?

Kullbrenning
Gå til området "Lommedalen". Klikk på den blå markøren "Hansinebonn og generelt om kullmiler" (på det øverste kartet).
1) Hva skjer i ei kullmile?
2) Hva var det verste som kunne skje med ei kullmile?
3) Hva er typisk for navnene på de stedene det har stått kullmiler?
4) Gi noen eksempler på navn, både i Bærum og andre steder.

Krigen 1940−1945
Klikk på de gråsorte markørene som har med krigen å gjøre.
1) Hva var det motstandsfolk drev med i skogene rundt Lommedalen under krigen?
2) Hva het motstands-organisasjonene de fleste tilhørte?
3) Kjenner dere navnet på noen motstandsfolk (fra lokalområdet eller andre steder i Norge)?

Gamle veier
Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på den grønne markøren "Pilegrimsleden" (på nest øverste kart).
1) Hvorfor har det alltid vært ferdsel av folk gjennom Lommedalen? 
2) Hvorfor reiste folk på pilegrimsferd?
3) Hvilke andre gamle veier gikk i Lommedalen enn Bispeveien/Pilegrimsleden? (Grønne markører)

Gå til området "Lommedalen". Klikk på den røde markøren "Øvre Jonsrud".
Hvorfor var Øvre Jonsrud viktig i forbindelse med ferdselen gjennom Lommedalen?

Seterdrift
Gå til området "Lommedalen". Klikk på markøren "Vensåsseter" (på det øverste kartet).
1) Hvilke gårder hadde seter der?
2) Hvorfor dro de langt av gårde med kuene til en seter om sommeren?
3) Hva slags produkter lagde de på setra?
4) Kunne du tenkt deg å arbeide på en seter? Er det noe du synes høres fint ut, og er det noe du tenker kan ha vært slitsomt eller vanskelig med seterlivet?

Butikken
Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på den blå markøren "Handelsforeningen" (på det nest øverste kartet). Se på liste over varer de hadde for salg. 
Finnes så mange ulike varetyper i en og samme butikk noen steder i Lommedalen i dag?

Arkeologiske funn
Klikk på markørene for noen gravhauger (gulgrønne markører).
Hvor gamle er gravhaugene?

Kirken
Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på markøren "Kirken" (på det nest øverste kartet) og les siste del om urne/minne-lunden. Sammenlikne gravskikker før og nå.

Skålgroper
Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på den gulgrønne markøren "Skålgroper" (på det nest øverste kartet).
Hva tror man skålgropene kan ha bli brukt til?

Skole
Gå til området "Lommedalen". Klikk på den blå markøren "Lommedalen skole" (på det nederste kartet) og les første avsnitt.
Når gikk man over fra omgangsskole (skolen var rundt på gårdene etter tur) til fastskole i Lommedalen?

Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på den blå markøren "Skolebygningen" (på nederste kart), og les "Litt skolehistorie fra Bærums Verk".
1) Når begynte man med fastskole på Bærums Verk?
2) Hvilke nye fag kom inn i skolen på 1800-tallet?

Sport
Gå til området "Lommedalen". Klikk på markøren "Kampen" (på det øverste kartet).
1) I hvilken sport hadde Lommedalen tidlig aktive deltagere?
2) Gi eksempler på navn?

Klikk på "Lommedalen Idrettslag" (på nederste kart).
1) Hvor gammel er denne klubben?
2) Nevn noen kjente utøvere fra klubben

Klikk på den blå markøren "Skifabrikk" (på nest øverste kart).
Når kom de første glassfiberskiene?

Gå til området "Bærums Verk-området". Klikk på markøren "Petra" (på det nest øverste kartet)
Hva var "Petra"?

Natur
Gå til området "Lommedalen". Klikk på den røde markøren "Øvre Vensås" (på det nest øverste kartet). Les om Vensåsmyra et stykke nede på siden.
Hvorfor er myra sør for Vensås vernet?

 

Praktiske aktiviteter
Man kan besøke de stedene man løser teorioppgaver om. Det kan være rester av næringsvirksomhet, gravhauger, skålgroper, rester av gamle veier (hulveier), minner fra krigen osv.
Elevene kan ta egne bilder og beskrive det de ser.
Man kan også ta kontakt med mennesker som har bodd lenge i Lommedalen og forberede spørsmål til dem. Lommedalen og Bærums verk seniorsenter vil sikkert være behjelpelig. 
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/seniorsenter/lommedalen-og-barums-verk-seniorsenter/

Lokalhistorisk "Natursti"
For elever som kan bruke sykkel (eller gå/løpe?), kan man lage et "natursti"-opplegg: 
Elevene får beskjed om å sykle/gå til ulike markører. Her er det satt ut poster med oppgaver elevene skal løse ved gå inn på nettstedet. Elevene har på forhånd lagt inn nettstedet på telefoner/nettbrett. Oppgavene kan være slike som er foreslått ovenfor i dette undervisningsopplegget.

 

 

Nedenfor står noen forslag til hvordan nettstedet kan benyttes i skolen. Forslagene må tilpasses elevenes nivå. Det går an å "klippe og lime" tekst fra denne siden over i et nytt dokument. Høyreklikk på bilder og velg "Kopier bilde" før de "limes" inn. Slik kan man lage sitt eget undervisningsopplegg.
Elevene skal arbeide med områdekartene både for Lommedalen og Bærums Verk-området. Det står i oppgavene hvilket område man skal gå til. Det er viktig at elevene er kjent med hvordan nettstedet er bygget opp, og at de kan finne både området "Lommedalen" og "Bærums-Verk-området" ved å starte med hovedsiden "Hele Bærum". De kan legge inn adressene til nettstedene på PC/mobil.

Det er også laget et undervisningsopplegg for hele Bærum. Det finnes her.

Forslag til undervisningsopplegg om Lommedalen og Bærums Verk

Friere oppgaver
I mange av oppgavene ovenfor får elevene beskjed om å klikke på angitte markører for å finne svar på bestemte spørsmål.
I disse oppgavene kan flinke og tålmodige elever kanskje selv klare å finne ut hvilke markører de må klikke på.


Noen kan nok også klare, uten videre veiledning, oppgaver av typen:
Sammenlikne næringsvirksomheten i Lommedalen og på Bærums Verk før og nå.
Sammenlikne bosetningen i Lommedalen og på Bærums Verk på 1300-tallet og nå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor ligger gårdene?

A) På lista nedenfor står gårdsnavn fra øvre del av Lommedalen. Skriv navnene inn på kartet.

Nedre Vensås
Øvre Vensås
Nedre Jonsrud
Øvre Jonsrud
Åmot
Nedre Kirkeby
Øvre Kirkeby
Nedre Bjerke
Øvre Bjerke
Guriby
By