Tilbake til startsiden

Det gamle bakeriet på Bærums Verk

Det lå et bakeri rett vest for Lokalet i siste halvdel av 1800-tallet. Bakeriet er omtalt i en
artikkel av John H. Olsen
. Det har gitt opphav til veinavnet Bakerovnsberget litt lengre øst.

På bakeriet kunne de lokale arbeiderne få bakt sitt brød på stedet, men bakeriet leverte også brødvarer til Ringeriksbygdene.

Man kjenner litt til dette bakeriet fordi en baker, Albert Kjørboe Trapnes i Trondheim, skrev sine erindringer i 1922. Blant annet skrev han om da han var bakersvend på Bærums Verk
på 1860-tallet. Det var hardt arbeid på et bakeri som lå avsides inne i skogen, et stykke fra folk. Han så mye arbeidsfolk fra en skitten arbeidsplass og kullkjørere på vei til Verket. Han skriver at "bare den uberørte sne og jeg var hvite".

Kilde:

Artikkel av John H. Olsen: En farende bakersvend ved Bærums jernverk i 1860-årene