Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn

Adressen er Trulsebråten 10. (Gårdsnr. 114, Bruksnr. 4)

Trulsebråtan var en husmannsplass under Skollerud. Navnet har plassen sannsynligvis etter husmannen Truls Halvorsen som bodde der på begynnelsen av 1800-tallet.

Trulsebråtan ble skilt ut fra Søndre Skollerud som et småbruk på ca. 20 dekar (mål). Bruket er nå delvis utparsellert til boliger.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget


Trulsebråtan
Trulsebråtan 2017. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning