Helset

Se også detaljkart og kart med historiske nav, bl,a, på plasser under Helset.

Helset hadde opprinnelig Gårdsnr. 116.

Navnet kan komme av mannsnavnet Helge/Helgi eller kvinnenavnet Helga. Lokalt ble navnet uttalt hærsett.

Gården ble trolig ryddet i vikingtiden (800 evt.–1050 evt.). Den ble kjøpt og lagt til Bærums Verk omkring år 1700. Husene på Helset ble revet omkring år 1900. Man kan se overgrodde rester på en "øy" ute på Helsetjordet. Se detaljkart

En stor del av Helset gård er nå bebygget.


Linnerud var en husmannsplass under Helset.
Se egen omtale

Helsetlaene var to låver som lå på haugen bak bussholdeplassen Linderudveien.
Se detaljkart


Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt fra Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):

Det var derfra (fra Helset) at a itte kom, den jenta det står om i skoleprotokollen frå 1840 – "at hun møtte ikke til skole da hun ikke havde sko, ikke klær og ikke mad".


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget

 

 

Helset gård lå ute på Helsetjordet frem til 1900. Det er rester av grunnmurer på den trebevokste "øya" til høyre. Bilde er tatt i 2010. Kilde: Google maps

 

Tilbake til startsiden