Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Adressen er Sørbråten 11. (Gårdsnr. 115, Bruksnr. 11)

Sørbråten var en husmannsplass under Grorud.

Huset er fra omkring 1890.
En parsell omkring husene ble utskilt fra Grorud i 1936.

Sørbråten var en husmannsplass uten jord, og har blant annet vært bolig for skogsarbeidere.

Plassen har gitt navn til veien Sørbråten.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Bærumskart

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

Sørbråten
Sørbråten 2018. Huset har senere forfalt. Foto: Knut Erik Skarning