Tilbake til startsiden

Haugen

Se også detaljkart og kart med historiske navn for området ved Haugen

Adressen er Haugenveien 1. (Gårdsnr. 113, Bruksnr. 3)

Haugen, også kalt Burudhaugen, kan ha vært ryddet før finneinnvandringen i traktene her nord for Burudvann startet på 1600-tallet. Haugen var lenge husmannsplass under Burud. I 1923 ble Haugen solgt og ble en selveiergård.

I 1865 hadde de på gården 1 hest, 2 kyr og 5 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg,
1 tønner havre. De satte 1/2 tønne poteter.

Det var Jørgen Martinsen som kjøpte Haugen i 1923. Jørgen Haugen, som han senere kalte seg, drev gården svært godt og var avholdt og respektert i Lommedalen. Han var medlem av kommunestyret og formannskapet, og han var formann i Lommedalen småbrukerlag. Han var også i flere perioder formann i jordstyret.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

SEFRAK-registeret

Haugen 2009. Våningshuset vi ser til venstre er fra 1864. De andre bygningene er fra omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek

Gammelt bilde av Haugen. Vi ser Burudvann foran. Kilde: Prospektkort