Lomma

Lomma (Lommedalselva) er et vassdrag med en lengde på ca. 30 km. Elven renner fra områder langt inne på Krokskogen, gjennom Lommedalen, forbi Bærums Verk og til Vøyenenga, der den møter Isielva. Derfra renner Sandvikselva videre til Oslofjorden ved Sandvika.

Sideelver er Store og Lille Lomma, Tverrelva, Vesleelva, Burudvannsbekken (Burudelva) og Einebekken. De to sistnevnte regnes som grense mellom Lommedalen og Bærums Verk.
Lille Lomma kommer fra Gyrihaugtjerna (607 meter over havet), mens Store Lomma starter i Ringsmyrene (560 meter over havet) nord for Lauvlia.

Vannene Trehørningen (i Hole kommune), Byvann, Småvann og Aurevann gir alle vann til Lomma. De inngår også i Bærums drikkevannsforsyning. Fra Søndre Heggelivann i Lysakervassdraget overføres vann til Trehørningen gjennom en ca. 2,5 km lang tunnel.

Nedbørsfeltet er 109 kvadratkilometer. Gjennomsnittlig vannføring er 1,9 kubikkmeter per sekund.

Navnet har elven trolig fra fuglen lom.


På 1800-tallet blomstret det opp sager, høvlerier og trevarefabrikker av mange slag i ved Lomma. De utnyttet kraft fra mange små fossefall. Mange steder var elven blitt demmet opp, slik at man kunne regulere vannføringen og få større fallhøyde på vannet. Trehørningsdammen brast i 1808 og dette førte til store skader nedover vassdraget, særlig på Bærums Verk.
Fabrikkene produserte byggematerialer, kasser, møbler, husholdningsgjenstander og fritidsartikler som kjelker, ski og staver. Dessuten lagde de inventar til hyttebebyggelsen som kom etter år 1900. I 1934 var det ca. 150 hytter som sognet til dalen. Det var også et marked for trevarer utenom bygda.
Bøndene viste stor kreativitet på denne tiden. Det sies at Lommedalen var et "Sunnmøre" i miniformat.
Fra slutten av 1800-tallet begynte man å utnytte fossekraften fra Lomma til å lage elektrisk strøm som kunne drive sagene og som ga lys. Først ute var Harald Løvenskiold som i 1893 startet en "lysmaskin" (et lite kraftverk) på Bærums Verk og fikk lys i støperi og verksted.


Hvis vi starter innerst i Lommedalen og følger Lomma nedover kommer vi til mange virksomheter som alle nå er nedlagt
.
Sagene fikk etter hvert også høvleri.
Navnene har endret seg noe gjennom tidene:

Guribysaga,

Åmotsaga,

Kraftverket ved Ørretfallet (ved sideelven Vesleelva)

Johnsrudsaga og Johnsrud kasse- og trevarefabrikk,

Lommedalen Trævarefabrikk,

Bærums Verk saga,

Bærums Verks Mølle,

saga og stangjernshammeren ved Vigfoss,

Fossli skaftefabrikk (som lå ved Kneikafossen i Burudelva, en sideelv til Lomma),

Bærums Verks mølle,

Masovnen på Bærums Verk,

Kraftstasjonen ved Bærums Verk,

Spikerhammeren og stangjernshammeren syd for Glitre,

Spikerbruksfallet kraftverk,

Løkensaga,

Kverner/møller, sager og jernverk ved Vøyen (se nederste kart på siden man kommer til).

 

Hvis man ønsker å se bilder og tekst om aktiviteter som er knyttet til den delen av Lomma som ligger i Bærum, kan man gjøre følgende:

Klikk på lenken (nedenfor) til kart over Lommedalen og klikk på markørene langs elven.
Lommedalen

Klikk på lenken (nedenfor) til kart over Bærums Verk-området og klikk på markørene langs elven.
Bærums Verk-området

Klikk på lenken (nedenfor) til kart over Bryn Hammarbakken og Rykkinn og klikk på markørene langs elven.
Bryn Hammarbakken og Rykkinn


Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017 har laget en folder om Lomma.
Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud
. Folderen kan anbefales.
Lenken til folderen er Opplevelser langs Lomma.
Folderen ligger også på bibliotekene i Bærum.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Vassdragsbeskrivelse Lomma

 

 

Lomma starter på Krokskogen og ender ved Vøyenenga.
Kilde: Vassdragsbeskrivelse Lomma

 

 

 

 

Bærums Verk 1786. Vi ser masovnen til høyre. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Fossene var energikilden til aktivitetene langs Lomma. Slik så det ut i 2017 der Johnsrudsaga og Johnsrud kasse- og trevarefabrikk lå. Sett fra syd. Her var det opprinnelig en gammel steinkistedemning bygget av laftede tømmervegger og fylt med stein. Ny demning ble bygget i 1946. Foto: Knut Erik Skarning