Grorud

Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a. på plasser under Grorud

Adressen er Skollerudveien 84. (Gårdsnr. 115, Bruksnr. 1)

Grorud ble ryddet i høymiddelalderen (1050 evt.–1350 evt.). Navnet betyr "gården som Gro ryddet".
Gården har tilhørt kirken (Maria prosti) og kronen (kongen). Senere har det vært flere eiere.
Grorud ble delt i 1743 i Vestre Grorud (på vestsiden av Skollerudveien) og Østre Grorud (på østsiden av Skollerudveien).
Østre Grorud ble solgt til Conrad Clausen (eier av Bærums Verk) og har senere tilhørt Bærums Verk. Husene på gården ble revet omkring år 1900.

På Vestre Grorud, ble det under vårpløyingen 1959 funnet et bronsekrusifiks fra middelalderen (500 evt.–1500 evt.). Se bilde nedenfor.

Plasser under Grorud. Se detaljkart
Grorudbråtan
Se egen omtale

Sørbråten
Se egen omtale

Lesterud skole (nå Anna Krefting skole) er bygget på Østre Grorud. Skolen ligger litt syd for der plassen Lesterud (som hørte til Skollerud) lå. Se egen omtale

Hønseriet på Grorudenga: Se egen omtale

Grorudhaugen trevarefabrikk
Grorudhaugen trevarefabrikk ble anlagt på en parsell av Grorudhaugen som lå under Vestre Grorud. Se egen omtale

For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget

SEFRAK-registeret

 

 

Vestre Grorud 1969. Sett fra sydvest. Våningshuset er fra 1840 og driftsbygningen er fra 1927. Østre Grorud lå bakenfor til høyre, men husene her ble fjernet omkring år 1900. Se nestnederste bilde. Kilde: Bærum bibliotek

Grorudenga 1969. Vi ser hønseriet til venstre. Kilde: Bærum bibliotek

Bronsekrusifiks funnet på Vestre Grorud. Korset ble båret i en snor rundt halsen. Det er fra
middelalderen (ca. 1050 evt.–1537 evt.), og symboliserer en ny periode med ny religion (Kristendommen).


Kilder:

Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum.


Kulturminnesøk
Vestre Grorud sett fra sydøst 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Vi ser Vestre Grorud til venstre og Østre Grorud til høyre. Husene på Østre Grorud er revet. Veien vi ser, er Skollerudveien. Sett fra syd. Bildet er tatt omkring år 1900.
Kilde: Bærum bibliotek
Grorud 1925. Kilde: Bærum bibliotek