Tilbake til startsiden

Rulla

Adressen er Lommedalsveien 189. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 487)

Rulla, eller hjulmakerstua, er det gamle hjulmakerverkstedet. Huset ligger rett bak Stortinget, og ble bygget av tømmer i 1840 og panelt i 1909.

Hjulmakere holdt til her til 1890. Så ble det småskole og kjøkkenskole i en periode.
Huset var småskole frem til år 1900.
Huset var også møte- og øvingslokale for Bærums Verk Musikkorps, og det var et sted der man kunne rulle tøy, derfor navnet Rulla. Her kom også noen ivrige sjeler sammen i 1896 og stiftet det vi i dag kjenner som Bærums Verk IF. Rulla var festlokale før Lokalet ble bygget.

I 1969 ble det funnet fire likkister på loftet. Disse var blitt til overs under den store koleraepidemien som rammet Bærum i 1853. Det året døde det 12 mennesker av kolera på Bærums Verk. På grunn av smittefaren ble mange begravet på kolerakirkegården, Kjerrgår'n, i Østernmarka. Man forventet flere døde, og aktiviteten på snekkerverkstedet på vestsiden av elven var stor. Men det døde færre enn forvenstet. En mulig forklaring på lavere dødelighet kan være at det var tilgang på rent vann i bekkene fra Kolsåsområdet.

I 2023 holdt Verket Yoga til i huset.

Kilder:

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bærums Verk kalenderen 1992. Lions Club Bærums Verk

Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag

 

Rulla 2017. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
På loftet på Rulla står fire likkister fra den tiden koleraepidemien rammet Bærums Verk. Foto: Knut Erik Skarning