Tilbake til startsiden
Kolsåsbakken (hoppbakken)

Kolsåsbakken var en hoppbakke som lå rett øst for slalåmbakken til Kolsås skisenter.

Den første hoppbakken på Kolsås ble bygget på slutten av 1920-tallet, og var lenge "hjemmebane" for hopperne i Stabæk IF. Bakkerekorden var på 57 meter og ble satt av Kristian Johnsen.

Kolsåsbakken hadde ligget brakk siden 1960-tallet da den ble gjenoppbygget, delvis ved hjelp av det gamle stillaset fra Gjønnesbakken, og tatt i bruk i 1975. Det lå en stor dugnadsinnsats fra medlemmene i Stabæk IF bak gjenreisningen. Den nye bakken (K 55) ble tegnet av Ingolf Mork, og var lenge en av de mest brukte 50-metersbakkene i Akershus Skikrets.
Ingolf Mork var en av Norges store skihoppere. Han vant blant annet Den tysk-østerrikske hoppuka i 1972, hadde to seire i Holmenkollen og var på det norske OL-laget i 1968 og 1972.

Det var etter hvert få i Stabæk IF som brukte bakken, og i 1980 overtok Lommedalens IL driften. Bakken var i bruk til midt på 1990-tallet. I 1999 ble stillaset revet, og senere overtok snowboarderne området.

Andre hoppbakker
På Bærums Verk var det blant annet hoppbakke ved Bårdsethaugen, ved Gommerud og i Helsetåsen. Eplehaugløkkene er også nevnt.
Videre er det beskrevet en årlig tradisjon med hopprenn i Grindabakken, der både gamle og unge deltok, og med stort publikumsfremmøte.

I Lommedalen var det mange bakker. Yngve T. Vethe Ludvigsen har laget en oversikt over steder det har vært bakker:

- Hauglia (35 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt 1940)
- Labakken (småbakke ved Nedre Haug)
- Øvre Trulsrudbakken (20 meter, mye brukt av skolen)
- Skolebakken (15 meter)
- Bjerkejordet (flere bakker, blant andre. Gubberennbakken. Bekkelagsrennet ble avholdt her)
- Myrabakken (Trollmyrbakken ved Speidermyra og Gaukåsen)
- Norden (ca. 29 meter, nedlagt etter krigen)
- Rognlibakken (i Rognlia, sydvendt mot Kjaglia)
- Liabakken (30 meter ved Trillerud ovenfor Øvre Jonsrud, bygget 1945−1950, 3 bakker, brukt av Lommedalen Idrettslag)
- Sagåsbakken (10-15 meter, lokal guttebakke)
- Kølakleiva (25 meter ved Guribyenga, brukt av Narve Bonna)
- Kampebakken
(35 meter ved Kampen. flere nyttårshopprenn med Thorleif Haug. Thoralf Strømstad (Fossum) og Narve Bonna)
- Engabakken (25 meter på Byjordet ved Guribysaga)
- Gamle Volisbakken
- Kirkerudbakken
- Kaldbakken/Kaldjordet (mellom By og Åmot)
- Trinsebakkene (20 meter ved Nedre Åmot)
- Myrseterbakken
- Johnsrudsagbakken
- Olavesbakken
- Puttebakken (kalt Putten, 30 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt etter 1945)
- Kirkebybakken (3 bakker, største ca. 37 meter, Erling Kroken hadde hoppskole her, oppdatert med moderne profil)
- Hedersbakken (lokal treningsbakke)
- Elvebakken (Nedre Trulsrud)
- Motnansbakken (på Elvebakken)
- Oppfinner'n (lokal guttebakke på Hellerud)
- Engabakken
- Døvebakken (ca. 35 meter, renn på 1930-tallet, nedlagt etter 1945)
- Gamlevollsbakken (ca. 25. meter ved Vensåssetra)
- Svinesundbakken (i Trulsrudmarka)
- Brattbakken (ca. 20 meter, ved Guribysaga, i bruk 1917−1924)
- Hengoppen (syd i Lommedalen/Bærums Verk, i bruk 1917−1924)
- Vensåsbakken


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Jubileumsboken Stabæk Idrætsforening 75 år. (1987)

Wikipedia

Hopprenn i Kolsåsbakken 1926. Kilde: Lokalhistoriewiki
Slik så det ut i 2021 der hoppbakken lå. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning