Tilbake til startsiden
Kølabonn (det sydligste bruket) 1920. Sett fra nordøst. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Karin Paulsrud.
Se også detaljkart

Adressen er Trulsebråten 28. (Opprinnelig: Gårdsnr. 114, Bruksnr. 14)

Kølabonn, også kalt Kullebunden og Kullebunnen, var en husmannsplass under
Mellom Skollerud.

Navnet kommer av at det lå en trekullmile på husmannsplassen. Det er funnet kullrester i jorda øst for uthusene.

Ferdselsveien fra Bærums Verk over Skollerud til Skriverberget og videre inn til setrene i Bærumsmarka, gikk forbi Kølabonn.

I 1801 var Nils Olsen husmann uten jord. Lars Kristoffersen, Trulse-Lars, bodde på Kølabonn på slutten av 1800-tallet. Han var jeger, skogsarbeider og Kullbrenner.

I 1865 var det 1 ku på plassen, og de satte 1/4 tønne poteter.

Husmannsplassen ble delt i to bruk ca. 1917.

Nils Paulsrud, som var støperiarbeider på Bærums Verk, ble eier i 1920. Så overtok sønnen Lars Paulsrud. Hans datter, Karin Paulsrud, var eier frem til 2015.


Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt) om
Trulse-Lars: "En gong han høldt på å reise mile itte langt himante, åtn opp siste matsmola som fantes i huset førn gikk ved fire-tida om morran. Men midt på dagen kom kjerringa, Olava, med fersk suppe og kjøtt ten. Han åt godt, for han var hulsvølten. Men brått høggern tak i armen hennes Olava og spør: "Å haru fått kjøtt frå, kjerring?" Og så måtta ut med at a hadde slakta katta."


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Mohus, Arne (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget

Karin Paulsrud, tidligere beboer på Kølabonn


Kølabonn
Våningshuset på Kølabonn (det sydligste bruket) 1960.
Sett fra sydvest. Huset var kledd med eternittplater.
Bildet er gjengitt med tillatelse fra Karin Paulsrud.
Golfsenteret på Hellerud 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Kølabonn 2015. Sett fra sydøst. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Karin Paulsrud, tidligere beboer på Kølabonn.
Kølabonn 1991. Flyfoto. Sett fra sydvest. De sammenbygde husene til venstre var (fra venstre) fjøs, utedoer og bryggerhus. Foran til høyre ser vi det brune våningshuset. Bak til venstre ser vi et rødt hus som er våningshuset på det nordligste bruket. I det lille røde huset midt i bildet var det bakerovn. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Karin Paulsrud.
Våningshuset på Kølabonn. Bildet er tatt en tid før 1920. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Karin Paulsrud.
Lars Kristoffersen, Trulse-Lars, og kona hans. De bodde på Kølabonn på slutten av 1800-tallet. Han var jeger, skogsarbeider og kullbrenner. Til kullmila hadde han med seg fløteflaske, kopp og kaffeboks (bildet nedenfor). Lars var oldefar til Karin Paulsrud.
Bildet er gjengitt med tillatelse fra Karin Paulsrud.
Huset til høyre er våningshuset på det nordlige bruket. Sett fra sydvest. Foran ser vi Karin Paulsrud med besteforeldrene Nils og Laura Paulsrud. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Karin Paulsrud.