Tilbake til startsiden
Hellerud gård. Gårdsgutten er ute på jordet og arbeider 17. mai 1930.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart

Adressen er Hellerudveien 50 og 51. (Opprinnelig: Gårdsnr. 111)

Gården ligger på et flatt berg, derav navnet. Eller var det kanskje en kar som het Helle som ryddet gården?

Hellerud ble bosatt i middelalderen (500 evt.–1500 evt.). Gården hørte i 1398 til bispestolen i Oslo. Fra 1625 lå gården under Nesøygodset. I 1663 fulgte den med da Knud Frantzen kjøpte Nesøygodset. Elleve år senere ble Hellerud solgt til Johan Krefting (eier av Bærums Verk). I 1694 solgte Anna Krefting (som da eide Bærums Verk) gården til brukeren, og gården ble da en selveiergård. Konrad Clausen kjøpte den tilbake til Bærums Verk i 1775. Senere tilhørte den Bærums Verk til godt ut på 1900-tallet. I dag (2018) er Bærum Golfklubb (se nedenfor) og Bærum kommune eiere.

I 1865 hadde de på gården 3 hester, 1 føll, 8 kyr, 2 kalver, 12 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tønne hvete, 1 tønne bygg, 6 tønner havre og 30 skålpund gressfrø (1 skålpund tilsvarer litt under en halv kilo). De satte 4 tønner poteter.

I 1865 var det en liten butikk på Hellerud. Ellers måtte lommedølene til Kristiania eller Sandvika for å handle.

Veien gjennom tunet på Hellerud kalles Bispeveien. Grunnen er at veien ble beskrevet i biskop Jens Nilssons beretning om en visitasreise i 1594. I dag følger den merkede Pilegrimsleden denne traséen.

Bærum Golfklubb
Bærum Golfklubb ble stiftet i 1972. Klubben holder til på Hellerud gård som ble overtatt av klubben i forbindelse med etableringen av golfbanen i 1989. Senteret for Bærum Golfklubb, med klubbhus, proshop, kafeteria og treningsområde, ligger der låven på Hellerud sto. Se bildene ovenfor.
I januar 2023 startet utbygging av klubbhuset. Åpning av nytt simulator- og innendørs treningssenter er beregnet til oktober 2023.

Det er laget en video om Bærum Golfklubb.

Galleri Akvarellen
Det gamle våningshuset leies ut til Galleri Akvarellen som drives av Britt S. Lønaas. Hun ønsker å vise hvilken bredde og muligheter akvarellteknikken har.
Huset er pusset opp innvendig, men det utvendige er bevart. I 2018 hadde Britt S. Lønaas, Leila Engebretsen og Anne Haavik sitt atelier her. En malergruppe hoder til i huset, og det holdes malekurs.

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):
"En gong han gamle Løvenskiold og Stamnæs kom for å se over husa (på Hellerud) holdt'n Krestian på å kjøre i turnipsåker'n. Da'n såg hokke det var som kom, spent'n frå hesten og rusle fram i tunet. Stamnæs hadde bare litt hår i nakken. Da'n Krestian kom fram tel dom sa Stamnæs: "De er grå i håret både folk og fe her på Hellerud." Han Krestian tok a si' lua og sa: "Men det sitter da der." Løvenskiold storlo og Helleru'n fekk alt som han ville".

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Se også Handel i Bærum

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008

Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget

Kulturminner i Bærum. Månedens kulturminne

Galleri Akvarellen

Bærumskart

SEFRAK-registeret

Bærum GolfklubbHellerud gård, Bærum Golfklubb og Galleri Akvarellen
Hellerud 1950. Her ser vi låven og fjøset (bakerst til høyre) som var i bruk til 1947. Senere bygget Bærum golfklubb nytt hus her. Gårdsbygningene dannet et firkanttun. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Golfsenteret på Hellerud 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
De tre gamle husene som står igjen fra Hellerud gård. Sett fra nordøst 2017.
Fra venstre: Våningshus fra 1860, stabbur og vognskjul fra 1913. I våningshuset holder
i dag (2022) Galleri Akvarellen til. Foto: Knut Erik Skarning
Galleri Akvarellen. Her er det Arne Berg som har utstilling. Foto: Knut Erik Skarning