Tilbake til startsiden
Over: Lommedalen kirke 2008. Sett fra syd.
Kilde: Bærum bibliotek


Til venstre: Inne i kirken 2008.
Koret øver.
Kilde: Wikipedia


Nedenfor: Interiør
Kilde: lommedalen-menighet.no


Adressen er Lommedalsveien 221. (Gårdsnr. 114, Bruksnr. 20)

Lommedalen fikk egen kirke i 1995. Tidligere tilhørte Lommedalen først Tanum og senere Bryn menighet. Det var lang vei til disse kirkene.

Da Lommedalen Vel ble stiftet i 1922, kom det snart oppfordring om å ta opp igjen arbeidet for å få egen kirke med kirkegård. I 1965 oppnevnte Vellet en komite som skulle arbeide med kirkesaken. Nå økte stadig interessen for kirken. I påvente av en ordentlig kirke, ble det forordnet gudstjenester på Lommedalen skole og senere på Lesterud skole.

Kirketomt ble valgt slik at det ble nærhet til de store nye boligfeltene som ble etablert. Høsten 1994 ble grunnarbeidene startet, og grunnstein ble lagt ned av biskop Andreas Aarflot. Kirken ble innviet 3. desember 1995.

Byggearbeidene hadde gått raskt. Maling ble påført før bygget var helt tørt, noe som førte til synlig flassing senere. Dette er senere rettet opp. Orgelet kom først på plass i 1999. Kirkerommet måtte tørke før det kunne settes inn, og det var mye diskusjon før man fikk et orgel som var riktig dimensjonert og som passet i kirken. Til slutt fikk man en god løsning, selv om bygda måtte skaffe en million kroner av de ekstrautgiftene dette medførte.

Kirken ble pusset opp i 2018. Fasaden ble reparert, den fikk nytt ventilasjonsanlegg og nye vinduer. Mens oppussingen foregikk, holdt kirken til i Gassbygningen på Bærums Verk.

I 2013 ble gravlunden ved kirken åpnet. Den består av 500 ordinære urnegraver og 1000 graver i minnelund.

Lommedalen kirke er i dag (2022) en aktiv kirke som i tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger blant mye annet driver søndagsskole, korvirksomhet, speider (KFUK og KFUM), Mannsforum, bibelgruppe, kvinneforening og kirkeakademi. De avholder dessuten en mengde konserter og andre arrangementer.

Litt mer om forarbeidet til kirken
Ifølge jubileumsskriftet for Lommedalens Vel fra 1972 var det fru Helga Kirkeby som først kom med tanker om et eget kapell i Lommedalen. Hjelpeforeningen sendte i 1929 skriv til vellet og ba dem ta opp saken. Det ble satt i gang arbeid for å skaffe penger, og det ble vurdert å kjøpe tomt der Bjerkeveien og Gamleveien møtes. Vellet ville ikke ta ansvar for kjøpet, og saken ble utsatt.
En fest for å samle inn penger ga kr. 32,12 i underskudd. Det var tydelig at interessen var liten. Kirkesaken ble tatt opp igjen av Kitten Tasserud i 1948. Det ble nedsatt en komite som innkalte til massemøte, men det kom få mennesker. Som nevnt ovenfor var det ikke før i 1965 det ble nedsatt en ny komite.
I påvente av en ordentlig kirke, ble det forordnet gudstjenester ulike steder i dalen. Etter tilbygg sto ferdig på Lommedalen skole i 1969, ble det gudstjenester i møtesal/tilfluktsrom på skolen, først en gang i måneden og så to ganger i måneden. Mobil alterring ble lånt ut fra Bryn skole som var interimkirke under restaureringen av Bryn kirke. Senere ble gudstjenestene flyttet til Lesterud skole.


Mer om kirker: Se Rik på historie s. 12

Kilder:

Foredrag av Jon Tveit: Lommedalen kirke; fra drøm til virkelighet, holdt på Lommedalen seniorsenter 2010

Kirkeposten. Lommedalen menighetsråd

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922–1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

Ingebretsen, Lillian m.fl. (Redaksjonskomite). (1991). Lommedalen skole 125 år 1866–1991


Lommedalen kirke
Gravlunden. Kilde: Informasjonsplakat på stedet.
Gravlunden med urnegraver. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden