Tilbake til startsiden

Grinda

Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Adressen er Gamleveien 16 og 18. (Gårdsnr. 95, Bruksnr. 495)

Grinda, også kalt Jegerstua (Jægerstua) og Kleiva (Kleven), var en husmannsplass under Eine. Anna Kreftings jeger, Poul Jæger (Paul Jeeger), bodde her fra slutten av 1700-tallet. Hans nevø, Anders, overtok senere. Han skulle også se etter skogbranner, krypskyttere (som drev ulovlig jakt) og holde oppsyn med demningene.

Grinda har også vært arbeiderbolig.

Ved Grinda sto grinda mellom Bærums Verk og Eine.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


Bærum bibliotek

SEFRAK-registeret


 

 

 

 

Grinda 1969. Bolighuset vi ser midt i bildet er fra 1925. Uthuset til venstre er fra slutten av 1800-tallet. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Bolighuset 1974. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

Grinda omkring 2017. Gamleveien går opp mot venstre. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no