Tilbake til startsiden

Solbakken

Se også detaljkart

Adressen er Muserudveien 13. (Gårdsnr. 112, Bruksnr. 4)

Solbakken var en husmannsplass som ble fradelt Muserud i 1897.

Hans Gøtesen bygget huset som ble kalt Fyrstikkesken. Han kjøpte Vestre Grorud i 1906 og flyttet dit. Senere eier var Sigurd Solbakken.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

Solbakken 2017. Solbakken er huset med rødt tak midt i bildet. Sett fra syd.
Kilde: kart.1881.no

Solbakken omkring 1920. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Bildet viser Anette (født Haug) og hans Petter Gøtesen foran Solbakken. Se teksten nedenfor. Kilde: Bærum bibliotek