Tilbake til startsiden

Skålgroper

Kulturminnesøk står følgende: Fire tydelige skålgroper på en bergknaus i Sleiverudåsen. Gropene ligger på nordsiden av knausen. I nord er gropen avgrenset av plen mellom to boligblokker, med adressen Sleiverudåsen 10 og 12.
Funnet ble innmeldt av Karsten Hamsund.

Mer om skålgroper
Et skålgropfelt kan bestå av alt fra én skålgrop og opp til flere hundre. De kan ligge tilsynelatende helt tilfeldig plassert på berget, eller i klare mønstre, eller være del av et større figurativt motiv. De finnes i forbindelse med graver, beitemark og seterdrift.
Skålgropene er lokalisert på fast berg eller på kampesteiner som er blitt fraktet med isen.

I Skandinavia dukker de tidligste skålgropene opp i forbindelse med graver fra omkring yngre steinalder (ca. 4000 fvt.–1800 fvt.). Man vet ikke helt hvor lenge man har produsert skålgroper i Norge.
Skålgroper finnes i alle land, og er brukt over en såpass lang periode at de neppe har hatt én og samme betydning over alt.

Ivar Lytomt skriver i Asker og Bærum historielags skrifter nr. 56 (2016) følgende (noe redigert):
"Arkeologene har lenge grublet over hva skålgropene skulle tjene til og hva de symboliserer. Noen mener at de kan være fruktbarhetssymboler, da de nesten alltid ligger i nærheten av dyrket mark. En hovedteori er at de er offerskåler som man for eksempel helte blod eller annen væske i. Det er også foreslått at det rituelt ble malt mel i skålgropene fordi de fleste er funnet i nærheten av åkerlandskap. Siden påfallende mange skålgroper rundt omkring i landet, også i Bærum, vender mot soloppgangen, har man kanskje villet hilse den nye dagen. På Vestlandet la man for ca. 200 år siden blåbær i skålgropene for å få hell i bærplukkingen. Kan denne tankegangen være levninger etter gammel overtro? I tidligere tider fylte man kanskje også noe i skålgropene for å få noe igjen."


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Store norske leksikon

Skålgropene ligger nederst på bergknausen vi ser mellom de to husene.
Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart
Her ser vi tre av skålgropene. Det ligger en grop til til høyre, utenfor bildet.
Foto: Knut Erik Skarning