Tilbake til startsiden

Glitterud (Glitre)

Adressen er Lommedalsveien 171. (Gårdsnr. 91, Bruksnr. 8)

Glitterud (Glitre) var husmannsplass under Løken.
Plassen ble senere et selveierbruk og solgt til Bærums Verk midt på 1900-tallet. Deretter var plassen bolig for arbeidere ved Bærums Verk.

I 1865 var Glitterud registrert med tømmermann Svend Larsen som eier. Her hadde de dette året to kyr, de sådde 3/4 tønne bygg og 1 tønne havre, og de satte 2 tønner poteter.

I 1939 og noen år fremover var Anton Snekkenes eier. Han drev hønseri og plantet frukttrær. Det var han som solgte plassen til Bærums Verk.

Plassen brukes i dag som bolig.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

 

GlItterud 1970. Sett fra sydøst. Våningshuset er fra siste del av 1800-tallet. Uthuset er den opprinnelige driftsbygningen fra 1890. Denne er nå revet. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn
Glitterud sett fra nordvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning