Tilbake til startsiden

Kjerringløkka

Det hvite huset vi ser på det øverste bildet, var boligen til jordbruksfullmektigen på Bærums Verk. Det røde huset til venstre for det hvite var bolig for sveiser (fjøsrøkter) og agronom (en som hadde landbruksfaglig utdannelse).

Gården eies av Løvenskiold-Vækerø, og leies nå ut.

Tidligere lå det en gammel plass her som er borte.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Tore Sandem. Løvenskiold-Eiendom AS

Bærumskart

 

Kjerringløkka er gården vi ser til høyre. Vi ser den store driftsbygningen til Bærums Verk til venstre. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Kjerringløkka 1954. Vi ser den store driftsbygningen til Bærums Verk til venstre.
Kilde: Bærum bibliotek
Dette er huset bak trærne midt i bildet ovenfor. I dette huset er det lagringsplass til venstre og bolig til høyre. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart med historiske navn