Gårder, plasser og boliger.
Historiske og andre opplysninger
Arkeologiske funn
Gamle veier
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Typer av markører i kartet
Lommedalen og Bærums Verks historie
Undervisningsopplegg (Revidert)
Fearnley Gills Pelsdyrgård
Historiske tidslinjer
Knutsløkka
Engebråten
Nordli
Lommedalen Blikkenslageri
Tårnhytta
Skjulested for
motstandsfolk
Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også Detaljkart". Det anbefales.
Ønsker man å se på noe utenfor Lommedalen-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.

Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til overiktskart over Bærum
LOMMEDALEN
Nordre del
Søndre del
Området mellom Bjerke og Haug
Bærums Verk-området
Bærums Verk-området
Skui
Bærums Verk-området
Guribysaga
Lommedalen omsorgsbolig
Senior- senter
By
Gravhaug
Tobonn
Kirkebybakkene
Viken (Tidligere Buskerud fylke)
Oslo
Amtsbrua
Kilde kart: Bærumskart
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Hele Bærum" i nettleseren.
Bærums Verk-området
L-steinhytta, Trefylkesrøysa og L-steinen
Extra Lommedalen
Rema 1000 Lommedalen
Bærums Verk-området
Lommedalshallen
Pilegrimsleden
Tolverud
Sørensbråten
Krok
Fra krigen 1940 - 1945