Tilbake til startsiden

 

Simensplassen og Simensolla

Se også detaljkart

Plassen lå ved et bekkedrag i Guriby skog, like øst for Gamleveien. Se detaljkart
Det skal fortsatt (2024) finnes rester av plassen, men området er gjenngrodd, og det er vanskelig å finne disse restene hvis man ikke er kjent. Ifølge Henning Krohg Stabell (eier av Krohgstuen, tidligere Kringsjå) skal man kunne se en steinhelle som lå foran døra.

Simeneplassen er avmerket på kart fra 1882.

Plassen ble tidlig nedlagt, og familien som bodde der flyttet ned til Lommedalen.

Simensolla var en sikker vannkilde for husmannsplassen. Se bilde ovenfor.

Simensplassen og Simensolla har navn etter Simen som var postfører over krokskogen.
Krokskogveien ble offentlig postvei i 1818.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

geocaching.com

Henning Krohg Stabell. Eier av Krohgstuen (tidligere Kringsjå)

 

Simensolla 2024. Olla ligger
ca. 30 meter nedenfor (syd for) Gamleveien. Se detaljkart.
Skiltet står ved veien.
En sikker vannkilde og Krokskogens beste vann, ble det sagt.
Foto: Knut Erik Skarning.
Granbakken 2017. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning