Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Adressen er Bjerkeveien 60. (Gårdsnr. 100, Bruksnr. 8)

Knutsløkka (Knutsløkken) er et gårdsbruk som tidligere var husmannsplass under Bjerke. På den tiden het stedet Knutsbråtan (Knutsbraaten).

I 1793 ble plassen solgt til Anders Engebretsen som da ble selveier. Han hadde
ca. 10 dekar (mål) dyrket jord og 100 dekar skog.

Våningshuset ble bygget i 1860. Senere er det gjort flere ombygginger, og det er laget tilbygg.
Fjøset er også fra 1860.

I 1865 hadde de på gårdsbruket 3 kyr. De sådde 1/4 tønne bygg og 1 tønne havre, og de satte
1 tønne poteter.

Ingeborg og Trygve Kirkeby overtok Knutsløkka i 1933. I dag (2019) er det deres barnebarn, Haakon Brathu, som eier stedet.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki


SEFRAK-registeret

Liv-Berit Nordli

 

Knutsløkka
Knutsløkka 2017. Vi ser driftsbygningen. Bolighuset ligger bak. Sett fra nord, fra Bjerkeveien. Foto: Knut Erik Skarning
Knutsløkka sett fra syd. Vi ser det eldste våningshuset nederst. Kilde: kart.1881
Knutsløkka sett fra sydøst. Vi ser det eldste våningshuset til venstre. Bildet er gjengitt med tillatelse av Liv-Berit Nordli
Knutsløkka 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Knutsløkka 1920. Kilde: Bærum bibliotek