Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Jordbærhaugen har adresse Byveien 71.

Jordbærhaugen var opprinnelig en av to husmannsplasser under By. Den andre het Bakken og lå litt lengre øst. Den ble fraflyttet og lagt under Jordbærhaugen, som etter hvert ble utvidet til å bli et gårdsbruk.
Navnet jordbærhaugen brukes også om kollepartiet fra gården Jordbærhaugen og vestover til Solkollen, men det offisielle navnet på dette er Jordbærhaugkollen. Kollen svarer godt til navnet sitt, da det var gode forekomster av jordbær langs den gamle driftsveien opp til dalen mellom Solkollen og Jordbærhaugkollen. 

Bolighuset på Jordbærhaugen er pusset opp og leies ut av Løvenskiold.

Vedskjulet nord på tunet er trolig flyttet fra husmannsplassen Bakken som ligger 200 m. lenger øst. Se detaljkart.

Rett nord for Jordbærhaugen lå tidligere Catrinestua. Den ble trolig flyttet til Tolverud etter 1835.
Tolverud ligger ved Lommedalsbanen. Se detaljkart.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Kilder:

Budstikka 07.06.2015

Skiforeningen.no

Odd Joachim Olsen. Kampeveien 58, 1350 Lommedalen.

Jordbærhaugen
Jordbærhaugen 1969. Våningshuset til høyre og driftsbygningen er fra første del av 1900-tallet. Vedskjulet er fra 1800-tallet. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Jordbærhaugen 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Da andre verdenskrig sluttet i 1945, mobiliserte Milorggruppe 13313 på Jorbærhaugen. For første gang kunne de få vite de riktige navnene på hverandre, ikke bare dekknavn. Her ble det delt ut våpen. Man skulle nå sikre at avviklingen av de tyske styrkene gikk riktig for seg. Kilde: Bærum bibliotek