Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Adressen er Byveien 71. (Gårdsnr. 106, Bruksnr. 1)

Jordbærhaugen var opprinnelig en av to husmannsplasser under By. Den andre het Bakken og lå 200 meter lengre øst. Bakken ble fraflyttet og lagt under Jordbærhaugen, som etter hvert ble utvidet til å bli et gårdsbruk.

Navnet jordbærhaugen brukes også om kollepartiet som ligger fra gården Jordbærhaugen og vestover til Solkollen, men det offisielle navnet på dette er Jordbærhaugkollen. Kollen svarer godt til navnet sitt, da det var gode forekomster av jordbær langs den gamle driftsveien opp til dalen mellom Solkollen og Jordbærhaugkollen. 

Bolighuset på Jordbærhaugen er pusset opp og leies ut (2015) av Løvenskiold.

Vedskjulet nord på tunet er trolig flyttet fra Bakken. Se detaljkart.

Rett nord for Jordbærhaugen lå tidligere Catrinestua. Den ble trolig flyttet til Tolverud etter 1835.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Kilder:

Budstikka 07.06.2015

Skiforeningen.no

SEFRAK-registeret

Odd Joachim Olsen. Kampeveien 58, 1350 Lommedalen

Jordbærhaugen
Jordbærhaugen 1969. Våningshuset til høyre er fra 1925 og driftsbygningen er fra 1922. Vedskjulet (til venstre) er fra 1800-tallet. Stabburet på hitsiden av veien skal være flyttet fra Bærums Verk (sto nær Værtshuset). Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Jordbærhaugen 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Da andre verdenskrig sluttet i 1945, mobiliserte Milorggruppe 13313 på Jordbærhaugen. For første gang kunne de få vite de riktige navnene på hverandre, ikke bare dekknavnene. Her ble det delt ut våpen. Man skulle nå sikre at avviklingen av de tyske styrkene gikk riktig for seg. Kilde: Bærum bibliotek