Tilbake til startsiden
Fjøset som opprinnelig sto på Stavegården i Ål i Hallingdal. Huset er fra omkring 1750. Foto: Knut Erik Skarning

 

Gamle hus ved Krohgstuen (tidligere Kringsjå)

Se også detaljkart

Adressen er Gamleveien 251. (Gårdsnr. 104, Bruksnr. 24)

Krohgstuen er et laftet hus i tidstypisk fjellhyttestil. På tomten står også et stabbur fra omtrent samme tidsepoke. Huset ble overtatt av Wilhelm Krohg Stabell i 1963. I dag (2024) er det sønnen, arkitekt Henning Krohg Stabell, som eier stedet.

Stedet er privat eiendom.

På tomten ble det i 1988 satt opp to gamle bygninger, et størhus og et fjøs. Se bildene ovenfor. Disse bygningene hørte opprinnelig til Stavegården i Ål i Hallingdal. De ble tatt ned og gjenreist på Form og Flora-utstillingen i Frognerparken i Oslo i 1965. Her ble de blant annet brukt til å presentere spekemat og setervafler.

Da Form og Fora-utstillingen ble avviklet i 1968, ble bygningene stående igjen. De ble etter hvert et irritasjonsmoment for turgåere, og de ble blant annet tilholdssted for narkotikamissbrukere.
Bygningene ble overtatt av arkitekt Henning Krohg Stabell i 1988, og han flyttet dem til familiehytten Krohgstuen på Krokskogen.
Henning Krohg Stabell forteller til Aftenposten 11. desember 1992: "Jeg kjøpte dem som en hobby, og de er nå en del av et tun. Da jeg overtok dem, bar de preg av manglende vedlikehold, og at narkomane hadde hatt tilhold der. Under demonteringen oppdaget vi graffiti og noe som kunne ligne hasj. Det var med venners hjelp jeg fikk bodene opp til Krokskogen, og det var langt fra enkelt å få laftet dem opp igjen som i Frognerparken. Med hellende tomt og skogsterreng, ble det nødvendig å bygge grunnmur, så først våren 1989 var bodene under tak."


Form og Flora-utstillingen var den gangen Skandinavias største have- og fri-tidsutstilling, og kan ikke sammenlignes med en vanlig salgsutstilling. Hensikten var at utstillingen skulle bli en forløper til en demonstrasjonshave, et have-kultur-sentrum i Oslo. Her skulle man hente ideer, inspirasjon og forståelse for de frie grøntarealers helsebringende verdi.
Ca. 300 000 besøkte utstillingsområdet.


Kilder:

Sefrakregisteret

Landbrukets sentralforbund. Opplysningsavdelingen

Aftenposten 11. desember 1992

Aftenposten 18. august 1965

 

 

Størhuset, som er et seterhus, hørte opprinnelig på Stavegården i Ål i Hallingdal. Huset er fra omkring 1740. Det var opprinnelig en årestue med ildsted i midten. Peis ble satt inn på begynnelsen av 1800-tallet. Huset inneholdt oppholdsrom og melkebu.
I Hallingdal var det vanlig å ha opptil fem setrer i varierende avstand fra gården, og det var utelukkende konene på gården som var budeier. De dro hjemmefra tidlig om våren, flyttet fra seter til seter, og kom ikke hjem igjen før etter at den første snøen var falt.
På tomten til Krohgstuen er det satt opp to gamle hus, et fjøs (til venstre) og et størhus (til høyre). Bildene er tatt i 2024. Foto: Knut Erik Skarning