Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Adressen er Bjerkeveien 37 og 39. (Gårdsnr. 100, Bruksnr. 3)

Engebråten var en husmannsplass under Bjerke som solgte ut den 15 dekar (mål) store plassen i 1795.

I 1939 var småbruket på 30 dekar (mål) jordbruksareal. Småbrukeren Maurits Kirkeby hadde da
1 hest, 1 kalv, 2 kviger, 3 kyr, 1 svin og 20 høns. Det ble dyrket 3 dekar hvete og 1 dekar poteter.

Engebråten er nå utparsellert til boliger, men våningshus og driftsbygning står fortsatt (2019).


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

Engebråten
På bildet ser vi Øvre Bjerke midt i bildet med Engebråten rett bak. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 1969. Det hvite huset på Engebråten er det opprinnelige våningshuset fra første del av 1800-tallet. Det avlange røde huset er den opprinnelige driftsbygningen fra
år 1900. Kilde: Bærum bibliotek