Tilbake til startsiden

Tolverud

Tolverud var en husmannsplass som lå under Øvre Vensås (vestre).

Navnet kommer av mannsnavnet Tolv. Det er mulig at Tolv ryddet plassen.

I manntallet over husmenn i 1771 står det: "Venaas øvere − Tolverud − Arne Pedersen."

På plassen Tolverud var det i 1865 2 kyr og 4 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg og 1 tønne havre, og de satte 1 tønne poteter.

Tolverud ble i 1866 fradelt gården Øvre Vensås (vestre) til tømmermann Kristen Pedersen, og plassen ble da et selveierbruk. Kristen Pederse var i 1865 tjenestegutt på Nedre Kirkeby.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

Tolverud 2021. Det hvite huset er et nyere hus som ligger der det gamle våningshuset fra 1800-tallet lå. Driftsbygningen er fra 1927. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart