Tilbake til startsiden

Lommedalsbanen

Adressen er Tolverudveien 27.

Lommedalsbanen er en privat stiftelse som driver en museumsjernbane. Banen drives av frivillige med støtte fra Kulturdepartementet og Bærum kommune.

Arbeidet med banen ble startet av en jernbaneentusiast, Olaf Wiegels, som ville bevare materiell fra de gamle gruvebanene og anleggsbanene med sporvidde 600 mm. Han anla først en bane i hagen sin på Haslum omkring 1960. Han hadde vært med sin far på tur på AT-veien, og der fant han en tralle og noen skinner som var brukt under veibyggingen under andre verdenskrig
(1940−1945). Det var dette han brukte da han anla den første banen i hagen sin. Se mer om dette under Haslum Lokale Jernbane.

I 1979 ble banen flyttet til Tolverud i Lommedalen, der de første 45 meter med skinner ble lagt. Offisiell åpning av banen skjedde i 1981. Anlegget består av lokomotiver, vogner og skinner fra gruvedrift, industri og forsvarsanlegg ulike steder i Norge. Banen har blant annet Norges minste damplokomotiv. Personvognene er egenkonstruerte på vognunderstell som forsvaret (ØSD) fraktet miner og torpedoer på, fra Østøya ved Horten.

Stasjonene som er anlagt heter Bjørkåsen, Vensåsbakken, Gunderhogget og Smutterud. Langs banen står det utstilt jernbanemateriell fra virksomhetene. I dag (2022) er banen ca. 1000 meter lang.

I 1987 donerte Olaf Wiegels og hans kone Margrethe banen til Stiftelsen Lommedalsbanen. I 2007 ble stiftelsen en del av Museene i Akershus (MiA).
Olaf Wiegels fikk i 2006 kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for å ta vare på jernbanehistorien i Norge.

Det er laget en video om Lommedalsbanen.

Ved stasjonen Vensåsbakken lå Lommedalens største hoppbakke, Vensåsbakken.

Kilder:

Wikipedia

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Lommedalsbanen

Bærumskart

Kjentmannsmerket. Håndbok 20202023.

 

 

Gunderhogget stasjon 2011. Her starter Lommedalsbanen. Det lille røde huset midt i bildet er en stasjonsbygning som er bygget i 1920 og flyttet til Lommedalen fra en stasjon på Rørosbanen i 1990. Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart
Langs banen står det flere steder utstyr som ble brukt i forbindelse med gruvedrift og andre aktiviteter. Foto Knut Erik Skarning
Rester av en tralle og skinner som grunnleggeren, Olaf Wiegels, fant ved AT-veien. Dette var starten på Lommadalsbanen. Bildet er fra 2017. Foto: Knut Erik Skarning