Tilbake til startsiden

Helveteshytta og Helvetesbonn

z

Helveteshytta
Helveteshytta ligger ca. 1,5 km nord for Setervann. (Gårdsnr. 105, Bruksnr. 7)

Hytta ble bygget en gang før år 1900. Byggherre: Løvenskiold.
Veggene er av tømmer som det senere er lagt kledning på. Det står også et uthus på tomta.

Hytta ble oprinnelig bygget for tømmerhoggere i Løvenskiolds skoger.

Navnet kan hytta ha fått etter kølabonnen Helvetesbonn (se nedenfor) som lå i nærheten. Navnet på hytta kan også ha hatt noe med stridigheter om grensene i området å gjøre.

Hytta var i 2023 eid av Løvenskiold–Vækerø AS.

To små vann øst for hytta heter Helvetesputtene.

Helvetesbonn
Helvetesbonn er navnet på en kølabonn som ligger rett vest for Helveteshytta, på den andre siden av veien.

Det lå mange kullmiler i området den gangen Bærums Verk trengte trekull til smelteovnen fra 1600-tallet til 1870.

Navnet skal mila ha fått fordi det var vanskelig å holde fyr i den.

Se mer om kullmiler her.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Sefrakregisteret

 

 

Se også detaljkart
Helveteshytta. Kilde: Sefrakregisteret
Uthuset ved Helveteshytta. Kilde: Sefrakregisteret