Krok (Øde Krok) og navnet Krokskogen

Krok (Øde Krok) var en gård som forsvant etter Svartedauden (1350).

Denne gården kan være opphavet til navnet Krokskogen.

I en artikkel i Namn og Nemne (se kildene nedenfor) drøfter Margit Harsson hvordan navnet Krokskogen kan ha oppstått. Her står det at Krokskogen kan ha navn etter en gård i Lommedalen, mest sannsynlig etter gården Øde Krok, som på 1700-tallet lå under Åmot.
Gården Krok i Lommedalen kan også ha vært en gård som lå nærmere Burud, og som noen tror var opphavsgården til Burud, Skollerud og Muserud. Denne gården lå i området der Annikhaugen ligger.

Navnet Krokskogen kan også knyttes til Kroksund ved Tyrifjorden, der farende folk passerte. Sundet kan se ut som det "krøkjer" seg rundt Gjestvalåsen når man kommer fra vest. Det er også mulig dette stedet ble sett på som en krok, i betydningen avkrok eller omvei.

I artikkelen til Margit Harsson står det ikke nøyaktig hvor Krok under Åmot i Lommedalen lå. Plasseringen på kartet ovenfor er gitt av Odd Joachim Olsen.

Kilder:

Harsson, Margit (1994). Om namneleddet Krok- i Krokskogen. Namn og Nemne:17 - 25.

Odd Joachim Olsen. Kampeveien 58, 1350 Lommedalen
Han har fått informasjonen fra nå avdøde Odd Johansen på Tolverud.

 

 

Brunkollen turisthytte 2001. Kilde: Bærum bibliotek

Krok lå her
Krok kan ha ligget nordvest for parkeringsplassen ved Tobonn. Det går en tydelig sti forbi stedet. Man ser en liten kolle med to groper der Krok skal ha ligget.
Tilbake til startsiden