Tilbake til startsiden

Rognlia

Se også detaljkart og kart med historiske navn for området ved Rognlia.

Adressen er Gamleveien 230. (Gårdsnr. 103, Bruksnr. 1)

Rognlia er den høyestliggende gården i Lommedalen, 435 meter over havet.
Navnet kommer av treet rogn.

Rognlia var en rydningsplass i kongens allmenning og tilhørte kronen. Den ble antakelig ryddet på 1600-tallet. Gården kan ha vært en finneplass.

Gården ble delt i to bruk, Søndre- og Nordre Rognlia, i 1816. Eieren av Hamang papirfabrikk, Eivind Lyche, kjøpte Rognlia i 1916, og da ble gården samlet igjen.

Johan Bjerke, som forpaktet gården, kjøpte Rognlia i 1942. Senere har hans familie hatt gården.

I 1997 kom Tanja Storløkken, en av Johan Bjerkes etterkommere, til Rognlia, og hun har vært eneeier fra 2010. Hun har drevet med gammelnorsk spelsau, og hun selger skinn fra disse. Sauene blir bare klippet om våren, siden de går ute hele vinteren.

Det har aldri blitt brukt traktor på gården, bare hest.

Gården fikk bilvei i 1955 og strøm i 1970 som en av de siste i Bærum.

Rognlihøgda var en stor hytte med utsiktstårn rett nord for Rognlia som en dansk korngrossist,
O. Willumsen, bygget. Hytta ble revet i 1970, men tårnet ble revet mange år tidligere.


Krokskogen pelsdyrfarm lå ved Rognlia.
Se egen omtale

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983) Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

SEFRAK-registeret

Foredrag holdt av Tanja Storløkken 29. mai 2021

 

Rognlia (Søndre) 2017. Bolighuset til venstre er opprinnelig et våningshus fra 1875.
Foto: Knut Erik Skarning

Tanja Storløkke, som nå (2021) eier Rognlia, driver med gammelnorsk spelsau. De går ute hele året. Foto: Knut Erik Skarning
"Netta" Rognlia var fra Haugsbygda og gift med Johan Bjerke som kjøpte Rognlia. i 1942. Mange gamle skogsvandrere kjente henne.

Kilde:
Vestmark-kalenderen 1986. Laget av Harald Kolstad
Skidamer på Rognlia omkring år 1900. Nummer to fra venstre er Maxi Willumsen. Hennes far bygget hytta Rognlihøgda. Kilde: Vestmark-kalenderen 2015. Laget av Harald Kolstad