Tilbake til startsiden

Solhaug og Ungdomslaget Lauvsprett

Se også detaljkart

Adressen er Kirkebyveien 27. (Gårdsnr. 110, Bruksnr. 4)

Kristen Kirkeby (Kressen Kjørkeby) fra Øvre Kirkeby ga tomt og materialer slik at ungdomshuset, som ble kalt Solhaug, kunne bygges. Huset sto ferdig i 1898 og ble brukt av det upolitiske ungdomslaget Lauvsprett.

Fra år 1900 til 1913 lå Lommedalen boksamling (utlånsstasjon) i huset. Senere ble samlingen flyttet til Lommedalen skole der den var til utlånsstasjonen ble lagt ned i 1990.

Mer om Lauvsprett.
Det var Magnus Tveten, lærer ved Lommedalen Skole, som tok initiativ til å starte Lommedalens ungdomslag, med 60 medlemmer, i 1894. Før Solhaug ble bygget, var det møter rundt i hjemmene, blant annet på Søndre Guriby. Martin Olsen Ner-Kjørkeby ble første formann i ungdomslaget. Da laget flyttet inn på Solhaug, ble navnet endret til Lauvsprett.

Laget hadde egen boksamling, hornmusikk, sangforening, teatergruppe og kveldsskoler.
I de første 50 årene hadde laget mer enn 800 møter, fester og utflukter. Det ble fremført mer enn 90 skuespill.
Mange av medlemmene i laget ble senere aktive i styre og stell i Bærum.

Lauvsprett var opptatt av å styrke nasjonale følelser, og laget var positivt til landsmål (nynorsk). Lagets lover ble skrevet på landsmål.

I 1971 besluttet Lauvsprett å overdra Solhaug til et andelslag bestående av en rekke lag og foreninger i Lommedalen. Andelslaget gikk straks i gang med en større ombygging og nyinnredning, blant annet for penger lommedølingene selv hadde samlet inn ved snekring og salg av fuglekasser.

Solhaug har vært flittig brukt som forsamlingslokale, som kino og til dans.
Skuidansen (Gammeldansens venner − Skui) holdt tildligere til på Solhaug.

Høsten 1944 måtte Wøyen Guttehjem flytte til Solhaug fordi bygningen på Vøyen ble overtatt av Arbeidstjenesten, der tyskerne under andre verdenskrig organiserte norske ungdommer. Etter krigen flyttet guttehjemmet tilbake til Vøyen.

Tidlig på 1990-tallet var Solhaug aktuell som midlertidig kirke i Lommedalen, men disse planene ble aldri realisert. 

I 2023 var det selskapslokale på Solhaug.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 2. Utsendt fra Kommunehuset

Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum

Bærum bibliotek

Hagen, Gerd. (2006). En beretning om STIFTELSEN WØYEN. Siftelsen Wøyen

 

 

 

Solhaug 1969. Kilde: Bærum bibliotek

Ovenfor: Solhaug 2017. Sett fra sydøst.
Til høyre: Bronseskulptur laget av Joseph Grimeland står foran bygningen.
Foto: Knut Erik Skarning
Solhaug 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Solhaug slik huset så ut da det sto ferdig i 1898. Kilde: Bærum bibliotek
Solhaug omkring 1930. Kilde: Bærum bibliotek