Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Bonna
Adressen er i dag Bonnaveien 16. (Gårdsnr. 109, Bruksnr. 20)

Bonna var en husmannsplass undre Nedre Vensås (nordre) og ble skilt ut i 1886.
Navnet kan komme av en kølabonn som lå her.

Skihopperen Narve Bonna var født på Bonna i 1901. Han fikk sølvmedalje ved OL i Chamonix i 1924. Han imponerte med sin hoppstil, han "lå på tuppa" i større grad enn andre hoppere.

Narve Bonna var utdanne skimaker og arbeidet ved Lommedal Skifabrikk der de lagde "Bonnaski".


Ulverud
Naboplassen til Bonna heter Ulverud. Se detaljkart.

Adressen er i dag Bonnaveien 10. (Gårdsnr. 110, Bruksnr. 14)

Plassen Ulverud, opprinnelig Gårdsnr. 110 og Bruksnr. 3, er delt opp i mindre tomter. Det som kalles Ulverud på detaljkartet, er en av disse tomtene. Det eneste som står igjen av den opprinnelige Ulverud er en skogsteig på 14,6 dekar (mål) 3,5 km nord for Burudvann.Her fikk skihopperen Birger Ruud tildelt en parsell.
Birger Ruud vant tre verdensmesterskap i hopp (1931, 1935 og 1937) og vant to olympiske gullmedaljer (1932 og 1936). Han var også en dyktig alpinutøver. Birger Ruud flyttet med familien fra Kongsberg til Lommedalen i 1956. Han arbeidet da ved Bonna skifabrikk.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bærum bibliotek

https://forum.arkivverket.no/

 

Bonna og Ulverud
Bonna 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Narve Bonna hopper i Chamonix 1924. Kilde: Bærum bibliotek