Tilbake til startsiden
Midttun. Telefonsentral

Adressen er Lommedalsveien 314. (Gårdsnr. 99, Bruksnr. 25)

Huset på Midttun ble bygget på en parsell fradelt Øvre Trulsrud i 1920. Den manuelletelefonsentralen i Lommedalen holdt til her (i hovedhuset).

Før sentralen kom til Midttun, lå den i hovedbygningen på Nedre Trulsrud. Her var det ved oppstart 14 abonnementer. Dette var en underavdeling av Sandvika sentral, og ble startet i 1913.

Rett bak hovedhuset på Midttun ligger en mursteinsbygning som inneholder den første automatiske telefonsentralen i Lommedalen. Den var i drift fra 1939 til 1975. Sentralen er i dag vernet og er en del av Norsk Telemuseum. Telemuseet satte sentralen i stand i 1993, og man kan få omvisning ved henvendelse til dette museet.

Bussholdeplassen ved Midttun heter Sentralen.

En ny sentral, Lomma sentral, er senere blitt bygget øst for Lomma rett syd for Muserudbroen. Se detaljkart.

Midttun er solgt til Lommedalen Bygg AS.

I 1894 bestemte Lommedalens Handelsforening at de, som de første i bygda, skulle anskaffe telefon. Denne ble koblet til anlegget i Oslo. Dette var før sentralene som er omtalt ovenfor kom.
Meieriet, som var nabo, fikk lov å benytte foreningstelefonen. Bestyreren i foreningen måtte ut på trappa og rope til meierskene på Meieriet når det var telefon til dem. I 1909 fikk Lommedalen trævarefabrikk også telefonlinje.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


Bærum bibliotek

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008

digitaltmuseum.no

Lydopptak der Morgan Olsen intervjuer Halstein Trulsrud fra Nedre Trulsrud gård


Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

Midttun 2017. Her var det tidligere telefonsentral. Foto: Knut Erik Skarning
Bak huset på Midttun ligger dette murhuset som er den første automatiske telefonsentralen i Lommedalen. Kilde: Telenor Kulturarv. Foto: Domaas, Stein
Inne i den automatiske telefonsentralen
Kilde: Telenor Kulturarv. Foto: Domaas, Stein.
Vi ser Østli Landhandleri og Midtun, med telefonsentralen bak, midt i bildet.
Bildet er trolig tatt omkring 1960. Kilde: Postkort