Tilbake til startsiden

Sørensbråten

Se også detaljkart

Husmannsplassen Sørensbråten lå ved det som er veien til Tolverud i dag. Se detaljkart.
Plassen ble nedlagt før år 1900.

Det står et lett synlig skilt, satt opp av Odd Joachim Olsen, på stedet.


Kilde:

Odd Joachim Olsen. Beboer i Kampeveien og kjentmann i Lommedalen

 

Her lå Sørensbråten. Veien vi ser er Tolverudveien. Sett fra nordvest.
Bildet er tatt i 2021. Foto: Knut Erik Skarning

Nærbilde av skiltet som står på stedet. Foto: Knut Erik Skarning