Tilbake til startsiden

Skredderplassen

Adressen er Per Skredders vei 20. (Gårdsnr. 99, Bruksnr. 4)

Skredderplassen (også kalt Pladsen) var en husmannsplass under Øvre Trulsrud. Her har det bodd skreddere i mange generasjoner. Den første husmannen var skredder Peder Gabrielsen som bygget hus på Pladsen i 1835.
Skredderplassen ble delt i to bruk. Husene er restaurert.

I dag (2023) er det bygget nye boliger rundt Skredderplassen.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

Se også detaljkart
Våningshuset på Skredderplassen sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning