Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også detaljkart". Det anbefales.
Ønsker man å se på noe utenfor Hosle-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Bekkestua
Haslum
Eiksmarka
HOSLE
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Fra krigen 1940−1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Kart med historiske navn
Oversiktsbilder
Aktuelle lenker og bøker
Svingen
Bekken
Steinskogen gravlund
Hoslehallen
Holen
Saghytta
Ommen
Husmannsplass og kalkovn
Hagakvenna
Hosletoppen
skole
Lille Haug
Bakkebroen
Kalkovn og kalkbrudd
Pilegrimsleden.
Gamle veifar
Lund
Enga
Jernskjerpene ved Madserud
Stein
Lønli
Stubberud skogpark
Sauejordet
Øverlands-kvenna
Nordhaug,
tidligere Haug

Sæteren
Madserud
Den gamle Murenveien
Hosle skole og skole- korpset
Moen
ToppGolf, Norderhaug Ridesenter og Bærum Rideklubb
Haga sag
Gardlaus
Klokkersvingen avlastningshjem
Grav
Nygård
Søndre Hosle
Øverland
Engalaet
Haslumhøgda
Vanntro
Gran
Nordjordslaet
kalkbrudd
Bakken
Dahls gartneri
Søppeldeponi
Søppel- deponi
Øverlandselven
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Hosle" i nettleseren.
HosleBrass'en
Garlaushøgda naturreservat
Bakken
Bærums Verk-området

 

 

Gjenmurt
åpning
i fjellet

 

 

Mellom