Tilbake til startsiden

Holen

 

Holen var en husmannsplass under Vestre Øverland. I 1771 er plassen kalt Hollen.
I 1865 var kullbrenner Ole Sørensen forpakter på Holen.

Holen brant ned i 1973, en brann som kostet den siste beboeren, Eugen Gulbrandsen, livet. Uthuset ble senere fraktet til Veimyr på vinterføre. Tufter etter husene står fortsatt på stedet.

Seterbekken syd for Holen er en gammel grensebekk. Sæteren hørte opprinnelig under Nordhaug, mens Holen og de andre plassene lengre nord lå under Øverland.

Vest for plassen ligger mange rydningsrøyser.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

  

Holen 1949. Kilde: Bærum bibliotek
Holen 1903. Kilde: Bærum bibliotek
Tufter etter plassen Holen. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Tufter etter plassen Holen. Kanskje var det her våningshuset sto, mens uthuset sto bakenfor (bildet ovenfor). Sett fra nord. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart