Tilbake til startsiden

Bråtastua (Bråtan)

 

Bråtastua, også kalt Bråtan, hører til Haga.

Bråtastua var en av de nærmeste naboene til Grini fangeleir. Den var okkupert av tyskerne som holdt sine drikkegilder der under andre verdenskrig (1940−1945).

I dag (2019) ser vi et våningshus fra midten av 1800-tallet.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret

 

  

Bråtastua 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart