Ondurhytta og Ondurbakken

Adressen til Ondurhytta er Murenveien 350. (Gårdsnr. 23, Bruksnr. 1)

I boken Kulturminner i Bærumsmarka (se kilder nedenfor) står følgende om Ondurhytta (noe redigert):

"Nansens ferd over Grønland i 1888 inspirerte til stiftelse av mange gutteklubber. Ondur var en av disse. Den ble startet i 1891 og hadde først tilhold på Tangen ved Bogstadvannet. Ondur/andor er kortskia med skinn under, som skiløperene i gammel tid sparket fra med. I 1900 flyttet klubben til Muren og bygget seg hytte og hoppbakke der. Ondur er omtalt i julenummeret av Norsk Idrætsblad i 1900.

Ondurhytta ble senere tatt i bruk som bolig. Miljøpartiet De Grønnes (MDGs) leder Rasmus Hansson bodde der i 2017.

Ondurhytta hadde besøk av svenskeprinsen Gustav Adolf under en manøver Kongens Garde holdt i 1904, året før unionsoppløsningen.

Ondurbakken ligger i lia opp for hytta. Steinhoppet ligger like på nedsiden av veien til Brunkollen. Unnarennet er en oppbygget steinkul, og sletta var på jordet ved siden av hytta. Bakken tålte hopp på rundt 30 meter. Bestumspeiderne på hytta "Bento" ved Brunkollen ryddet bakken og hoppet der like før andre vedenskrig."


Kilde:

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

 

Vi ser Ondurhytta helt til venstre på bildet. Plassen vi ser til høyre er Muren.
Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Ondurhytta 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Her ser vi veien fra Muren oppover mot Brunkollen, rett ovenfor Ondurhytta. Steinhoppet i Ondurbakken kan vi se til høyre for veien. Ovarennet lå oppe til venstre. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Steinhoppet sett fra veien. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden