Tilbake til startsiden
Oversiktsbilder fra Hosle
Oversiktsbilde fra Hosle 2016. Kilde: kart.1881
Oversiktsbilde fra Hosle 1956. Kilde: kart.1881
Oversiktskart fra Hosle 1880. Kilde: kart.1880. Legg merke til at hovedveien forbi Øverland gikk lengre nord og fulgte Ankerveien på nordsiden av Garløs.
Jarmyra
Hosletoppen skole
Hosle skole
Jarhuset
Jar stasjon
Jar gård
Haga
Stubberud skogpark
Nordhaug
Stein
Griniveien
Øverland
Hoslegårdene
Gamle Ringeriksvei
Oversiktsbilde fra Hosle 1980. Kilde: kart.1881

 

 

 

Nordhaug

 

Nordhaug