Tilbake til startsiden

Ommen. Husmannsplass og kalkovn

 

 

Ommen var en husmannsplass under Hosle. Her var det kalkovn for Vestre Hosle.
Betegnelsen Ommen ble brukt både på plassen og på kalkovnen. Se Detaljkart.
Ommen leverte 80 tonn kalk til Akershus festning i 1602 og hele 144 tonn i 1661.

Plassen er avmerket på kart fra 1825.

Den gamle stua og rester etter kalkovnen lå på stedet før det ble bygget villaer her.
Det var vanskelig å finne rester etter plassen og ovnen i 2019.

Se også Mer om kalkbrenning


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki 

Se også detaljkart
Husmannsplassen Ommen 1965. Kilde: Bærum bibliotek
Bildet er tatt ved den krappe svingen man kommer til når man går nedover gangveien fra Rytterfaret. Sett fra vest. Husmannsplassen Ommen lå til venstre for veien og kalkovnen Ommen lå til høyre. Se Detaljkart. Bidet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning