Tilbake til startsiden

Bakken

 

Adressen er i dag Wilh. Wilhelmsens vei 44.

Bakken var en husmannsplass under Grav.

Plassen lå lengst nord i Gravsmarka og er avmerket på kart fra 1825.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart

 

Husmannsplassen Bakken lå der det røde huset ligger nå, øverst i Wilh. Wilhelmsens vei, rett nedenfor krysset med Bispeveien. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart