Tilbake til startsiden
Mellom
Mellom 2019. Øverste bilde er sett fra syd.
Til venstre på begge bilder ser vi det som opprinnelig var våningshus. Bakenfor, til høyre for det røde huset, ser vi den gamle driftsbygningen med steinmur. Begge hus er fra første del av
1800-tallet.
Foto: Knut Erik Skarning

Adressen er Murenveien 251. (Gårdsnr. 21, Bruksnr. 39)

Mellom (Mellem) ligger ved skogsbilveien mellom Øverland og Muren. Tidligere var Mellom en husmannsplass under Øverland.

Plassen er ikke nevnt i matrikkelen (registreringen) over husmenn i 1771, men plassen er avmerket på kart fra 1825

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilde:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Mellom 1903. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart