Tilbake til startsiden

Haslumhøgda

 

 

 

Adressen er i dag Hoslegata 1. (Gårdsnr. 21, Bruksnr. 1415)

Haslumhøgda, også kalt Haslumhøyden og Haslumhøiden, var en liten plass under Haslum.

Fortsatt står det opprinnelige våningshuset. Det er rødt med et lite utbygg mot Gamle Ringeriksvei. Se bildene ovenfor. Huset er fredet.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret 

Haslumhøgda 2019. Sett fra syd. Til venstre ser vi Gamle Ringeriksvei. Hoslegata går inn til høyre bak Haslumhøgda. Kilde: kart.1881
Haslumhøgda 2019. Sett fra syd. Vi ser det opprinnelige våningshuset fra første del av 1800-tallet til venstre. Foto: Knut Erik Skarning
Haslumhøiden 1913. Kilde: Asker og Bærum i gamle og nye bilder